סדנאות לחברות וארגונים #מחברת העבודה לעשות!


סדנאות לחברות וארגונים על בסיס "מחברות להצלחה!" חווית לימוד ותרגול מקצועית בהנחיה מעולה בצירוף מחברת להצלחה!

"לעשות!" - סדנת ניהול הזמן והמשימה ותכנית העבודה

"לעשות!" - סדנת ניהול הזמן והמשימה ותכנית העבודה

הסדנא "לעשות!" לניהול הזמן והמשימה הינה סדנא פרקטית לניהול עצמי ואפקטיבי במרחב הזמן, לתכנון משימות, תוך תרגול מעשי ויישומי בעזרת מחברת העבודה "לעשות!" עליה מבוססת הסדנא.

קרא עוד